Konferencja: Postępy w Badaniach Biomedycznych

Dwie studentki należące do naszego koła wzięły udział w VII Ogólnopolskiej Konferencji – Postępy w Badaniach Biomedycznych, która odbyła się w dn. 10-11 grudnia w Warszawie w Centrum Dydaktycznym Warszawskiego Uniwersytetu Medycznego.

     Celem spotkania była dyskusja na temat najnowszych  osiągnięć i rozwiązań uzyskanych podczas badań prowadzonych przez studentów, doktorantów i lekarzy.
Prelegenci podejmowali multidyscyplinarne zagadnienia, które wzbogaciły wiedzę słuchaczy oraz pozwoliły na zapoznanie się z nowinkami na rynku medycznym. W konferencji brali udział także studenci z Ukrainy, którzy zaprezentowali swoje najnowsze wyniki badań. Tegoroczna ogólnopolską konferencję wzbogaciły liczne wykłady ekspertów z dziedzin biomedycznych.

Jednym z ciekawszych tematów były badania prowadzone w celu skonstruowania specjalnych opatrunków wykorzystujących sukcesy nanoinżynierii oraz genetyki. Najnowsze osiągnięcia naukowe umożliwiły otrzymanie biocelulozy  i genetycznie modyfikowanego lnu. Oba surowce nadają się do skonstruowania specjalnych opatrunków dla pacjentów  z ciężko gojącymi się ranami. Po przeprowadzonych badaniach stwierdzono, że kuracja opatrunkami lnianymi oraz bionanocelulozowymi okazała się sukcesem, gdyż rany u pacjentów znacznie się zmniejszyły. Prowadzone są również badania wykorzystujące bionanoceluloze jako materiał do budowy implantów medycznych. Na konferencji poruszony został również temat badań nad nanowłóknami, które mają w medycynie szerokie zastosowanie tj. są nośnikami leków czy przeciwciał.